WinWerth® mérőszoftver

Az univerzális mérőszoftver optikával, tapintóval, komputertomográfiával (CT) és több szenzorral ellátott koordinátamérőgépekhez.

Tartalomjegyzék

A WinWerth® egyedülálló kombinációban teszi lehetővé a legkülönbözőbb mérőszenzorokkal rendelkező gépek üzemeltetését, valamint a térfogatadatok és pontfelhők kiértékelését. A Werth képfeldolgozó szoftver 40 év tapasztalatán alapul, és jelenleg talán a legnagyobb teljesítményű képfeldolgozó szenzorok alapja a koordinátamérőgépek számára. Mind az optikai távolságérzékelők, mind a hagyományos tapintók egyedi-pont vagy szkennelő üzemmódban, a Werth Fibre Probe®, a röntgen komputertomográfia vagy akár a több szenzor kombinációjával rendelkező készülékek is támogatottak az egységes koncepció által. A mérési pontok, 2D képek, térfogatadatok, a geometriai tulajdonságok vagy a cél és a tényleges méretek összehasonlítása is kényelmesen kiértékelhetőek. A PTB által tanúsított kiértékelő algoritmusok biztosítják a helyes mérési eredményeket. Minden kívánt információ megjelenik a grafikai ablakban: CAD-modellek PMI-adatokkal, voxel-térfogatok, mérési pontfelhők, színkódolt eltérés ábrázolások 3D-s összehasonlításból, videóképek, mért és számított elemek, valamint jelzőzászlók a cél- és tényértékekkel, tűrésekkel és eltérésekkel. A legkülönfélébb igények kielégítése érdekében a szoftver moduláris felépítésű. Különböző eszközök működtethetők, az egyszerű mérőprojektoroktól kezdve a komplex többtengelyes koordinátamérőgépekig, többszenzoros technológiával vagy akár röntgentomográfiás szenzor technológiával.

A modern koordinátamérőgépek a különbözően összetett feladatok széles körét fedik le. A gépkezelők képzettsége a kevéssé képzett, csak alkalmanként néhány mérést végző alkalmazottaktól a szakemberekig terjed, akik minden technikai lehetőséget kihasználva komplex mérési feladatokat is megoldanak. A nagyon különböző munkamódszereket a WinWerth® készülék üzemeltető szoftver felépítése optimálisan támogatja. Például több hozzáférési szint van, amelyek a kezelők különböző képzettségi szintjeihez igazodnak. A CAD-rendszerekhez a céladatok importálásához és a CAQ-rendszerekhez a statisztikai kiértékeléshez tartozó interfészek lehetővé teszik a koordinátamérőgépek vállalati szoftverstruktúrákba történő adaptált integrálását.

Egyszerű grafikus-interaktív mérés

A képfeldolgozás szinte magától mér

A gyakorlatban gyakran kell néhány méretet „gyorsan” meghatározni a gyártási alkatrészeken. Ezt a feladatot olyan munkatársak is elvégzik, akik nem foglalkoznak állandóan koordináta-mérőgépek működtetésével. Ahhoz, hogy ebben a környezetben is hatékonyan lehessen dolgozni, a műveletet a legszükségesebbre korlátozzák. A WinWerth® mérőszoftver „intelligenciája” ekkor átveszi például a mérendő tárgyterület pontos meghatározását, a mérendő geometriai elem kiválasztását (pl. egyenes, kör, sarokpont), valamint a geometriai tulajdonságok, például távolságok, szögek és átmérők meghatározására szolgáló összekötő algoritmusokat.

A mérési pontok automatikusan kiosztásra kerülnek

Bonyolultabb mérési feladatokhoz a fent leírt eljárás már nem elegendő. A kezelő ezért a ténylegesen automatikusan futó folyamatok egy részét (ablak beállítása, elem kiválasztása) maga is átveheti, és fokozatosan megismerkedhet a mérési folyamatok részletesebb vezérlésével. Ennek támogatására a mérési pontok vagy letapogatási nyomvonalak automatikusan kiosztódnak a mérendő geometriai elemeken, pl. körök, felületi vonalak, csillagok vagy spirálok formájában, figyelembe véve a szükséges kerülő utakat. Ily módon a teljes mérési folyamatot, beleértve a kiértékelést is, először offline a CAD-modell segítségével, vagy online az adott geometriaelemhez tartozó minimális pontszámmal hozzák létre. A mérési pontok és a letapogatási nyomvonalak utólag az egérrel vagy egy párbeszédpanelen keresztül mozgathatók, törölhetők vagy hozzáadhatók. Az így meghatározott mérési szekvenciák elmenthetők és ismétlés esetén automatikus szekvenciaként is előhívhatók.

Összetett mérési sorozatok programozása

A vizsgálati terv felhasználóbarát megjelenítése a felhasználói felületen

A mérési sorozatok programozását a WinWerth® mérési szoftver megfelelő eszközei támogatják. Az érzékelők kiválasztása közvetlenül a több érzékelős koordináta-mérőgép felhasználói felületén történik. Egy „funkciófa” fa-szerű struktúrában ábrázolja a vizsgálati tervet és így a mérési program felépítését. Itt láthatóvá válnak a geometriai tulajdonságok, a geometriai elemek és a technológiai paraméterek, például az érzékelő típusa, a megvilágítás beállítása, a pásztázási sebesség, a kiértékelő algoritmus és az érvényes igazítás közötti kapcsolatok. A jellemzőfával párhuzamosan a geometriai elemek és a jellemzők a hozzájuk tartozó mérési eredményekkel együtt a mérési folyamat grafikus ábrázolásában és a numerikus mérési naplóban is megjelennek. A geometriai elemekhez (metszéspont, metszésvonal) vagy geometriai jellemzőkhöz (távolság, merőlegesség) kapcsolódó műveletek programozhatók akár a jellemzőfában, akár a grafikus nézetben.

A tomográfiai folyamat szimulációja a TomoSim segítségével

A TomoSim az első olyan koordinátamérő szoftver, amely a tomográfiai folyamatot offline szimulálja CAD-adatok vagy STL formátumú pontfelhő felhasználásával. A valósághű szimuláció a beállított CT-paraméterek figyelembevételével lehetővé teszi a térfogat kiszámítását az összes lényeges röntgen szóródási hibával együtt. A WinWerth® mérőszoftverrel például az első munkadarab előállításával párhuzamosan egy offline munkaállomáson egy elsőminta ellenőrzési program is betanítható, és az egységen egyéb mérések végezhetők. A TomoSim így lehetővé teszi a folyamatok felgyorsítását és az állásidők csökkentését, például a TomoScope® készülékek esetében több műszakos üzemben.

Az első munkadarab elkészültéig befejezett programkészítés és megvalósíthatósági ellenőrzés mellett a tomográfiai folyamat szimulációja lehetővé teszi a CT paraméterek tesztelését és optimalizálását. A szimulált térfogat segítségével felismerhetők a jelentős röntgen műhibák, például a sugárkeményedés vagy a túl kevés forgási lépés miatt, és szükség esetén kiválasztható a megfelelő műhiba-korrekció. Szintén újdonság a térfogat-alapú kiértékelések, például a sorja felismerés, a zárvány elemzés, a porozitás elemzés, a szöveg felismerés, a térfogaton vagy a térfogatmetszetekben történő teljes körű offline programozása.

Könnyűvé tett tesztelés és változtatás

A WinWerth® felhasználói felületének funkciófája a tesztelési és módosítási módot is vezérli, amelyben a programok lépésről lépésre lefuttathatók és módosítások adhatók hozzá. A párhuzamosan elérhető szövegszerkesztő lehetővé teszi a tapasztalt kezelők számára, hogy a DMIS programkódot közvetlenül beírják vagy megváltoztassák a programok tanítása közben. Egy programrészlet egérrel történő kiválasztásával az ismételt feldolgozáshoz hurokként definiálható, vagy alprogramként kicserélhető. A funkcióorientált mérés segítségével kiválasztott, funkcionálisan releváns vizsgálati méretek határozhatók meg.

Mérés CAD-adatokkal

Egyszerű kezelés a CAD-Online® segítségével

A WinWerth®-be integrált CAD-modul másik előnye, hogy a CAD-adatok felhasználhatók a koordináta-mérőgép pozicionálásához. A Werth volt valószínűleg az első koordináta-mérőgépgyártó, amely már az 1990-es évek közepén bevezette ezt a technológiát CAD-Online® néven. A teljes mérési sorrend a CAD-modell geometriai jellemzőinek kiválasztásával vezérelhető. A mérőgép automatikusan a generált mérési pozíciókba mozog, és a kiválasztott érzékelőkkel mér.

Így például a mérési pontok automatikusan pontfelhőként rögzíthetők tapintókkal, vagy nagyobb területek mérhetők a Werth 3D patch vagy konfokális szenzorokkal, az egyes mérések automatikus egymás mellé helyezésével, nagy felbontásban. A technológiai paraméterek, mint például a képfeldolgozó érzékelő megvilágítási beállítása, a megvilágítás, a mérési objektum és a képalkotó rendszer közötti kölcsönhatás figyelembevételével a mérőeszközön közvetlen működtetéssel beállítható. Az ütközések elkerülése a mozgássorozatok automatikus módosításával történik a munkadarab és a készülék vagy az érzékelő geometriája alapján.

Időtakarékos programozás a CAD-Offline® segítségével

A WinWerth® mérőszoftver a CAD-Offline® munkaállomáson a mérőeszköz nélkül is működtethető. A Werth ezen a területen is úttörő volt, már az 1990-es évek elején megoldásokat szállított az ügyfeleknek. Itt a tesztprogramok csak a CAD-modellen készülnek és kerülnek tesztelésre. Különösen a tapintásérzékelők esetében ez gyakran több órás időmegtakarítást eredményez, amikor a mérési sorrendet a mérési pontokon és a szabad mozgási pozíciókban történő pozicionálás nélkül hozzák létre. Az offline programozáshoz szükséges eszközszimuláció a munkadarab 3D-s CAD-modelljén történik. Az ütközéselemzés a háttérben zajlik. A CAD-Offline® segítségével drága gépidő takarítható meg. A teszttervek már az első munkadarab vagy mérési tárgy gyártásakor elkészülnek. A mérendő objektummal kapcsolatos befolyásoló tényezők ezután egy lépésben, egy próbafutásban átdolgozhatók. Az online és offline munka egy egységes működési koncepcióval, egy forrásból végezhető, és a mérési eredmények „helyessége” biztosított. A mérőeszköz gyártójától független programozói munkaállomások esetében ez nem így van.

A PMI-információk megkönnyítik a munkát

Számos CAD-rendszer ma már lehetőséget kínál a PMI-adatok (termék- és gyártási információk) integrálására. A CAD-elemek geometriai definícióin kívül az így kapott CAD-adatkészletek a tervező által megadott méreteket is tartalmazzák. A geometriai tulajdonságok kiválasztásakor a WinWerth® mérőszoftver mérési pontokat vagy letapogatási nyomvonalakat oszt ki az összes geometriai elemen, amelyeket a megoldás megtalálásához össze kell kapcsolni, és a mérési sorrend legalább részben automatikusan létrejön. Sajnos a CAD-modell létrehozásával szemben támasztott megnövekedett követelmények miatt ez a megoldás még mindig nem túl elterjedt.

Ha a teljes mérési sorozatot teljesen automatikusan akarjuk létrehozni, akkor az összes szükséges paramétert a PMI-adatokban kell tárolni, vagy a mérőszoftver által automatikusan meg kell határozni. Ha ezek a követelmények teljesülnek, akkor például a WinWerth® programban teljesen automatikusan generálhatók a teljes mérési szekvenciák a kontaktlencsék fröccsöntőformáinak gyártásához használt, szoros tűréshatárú fémszerszámok méréséhez. A mérés egy többérzékelős koordináta-mérőgéppel történik, amely képfeldolgozással kombinált optikai távolságérzékelőkkel és a munkadarabot automatikusan forgató 2D rotációs tengelyének segítségével.

Werth képfeldolgozás

Tökéletes képkiértékelés optikához és számítógépes tomográfiához

A képtartalom kiértékelésére és a mérési pontok meghatározására használt képfeldolgozási algoritmusok is jelentős hatással vannak a képfeldolgozó érzékelőkből származó mérési eredmények minőségére vagy a metszetek kiértékelésére a tomográfia során. Első feldolgozási lépésben a képet képszűrőkkel lehet javítani (kontraszt optimalizálása, felületi zavarok kisimítása). Ez lehetővé teszi a folyamatbiztos méréseket még nehéz élek esetén is, valamint a stabil pásztázást ráeső fényben is.

Kontúrkép-feldolgozás a megbízható méréshez

A kontúrkép-feldolgozás során a képet kétdimenziós egészként tekintik meg egy kiértékelő ablakon belül. Ebből a képből megfelelő matematikai algoritmusok segítségével kontúrokat vonnak ki. A kontúr minden egyes képpontja egy mérési pontnak felel meg. A mérési pontokat gyöngysorszerűen felfűzzük egymásra. Ez lehetővé teszi a felületi struktúrák, kitörések és szennyeződések által okozott zavaró kontúrok felismerését és kiszűrését a mérés során (kontúrszűrő) anélkül, hogy a kontúrok alakja megváltozna. A gyakorlati alkalmazás szempontjából fontos, hogy egy felvételi tartományon belül több kontúr is megkülönböztethető legyen, és a kívánt kontúr kiválasztható legyen. Ez lehetővé teszi a nagy tűréshatárok mellett is megbízható élérzékelést és stabil pásztázást átmenő fényben. Egy további lépésben a modern rendszerek interpolálják a mérési pontok koordinátáit a pixelrácson belül, és így nagyobb pontosságot tesznek lehetővé.

Raszteres pásztázás: a mérési tartománytól független felbontás

Az adott objektív látómezejénél nagyobb kontúrokat a koordináta-mérőgép CNC-tengelyeivel együttműködve automatikus kontúrkövetéssel (kontúrpásztázás) egészben lehet rögzíteni. Ez a letapogatási módszer jól alkalmazható néhány viszonylag nagy kontúr ellenőrzésére, pl. lyukasztószerszámokon.

Egy másik módszer a munkadarab nagyobb területeinek megragadására a szabadalmaztatott „raszteres szkennelés HD”. Itt a képfeldolgozó érzékelő nagy frekvenciával rögzít képeket a munkadarabról mozgás közben. Ezeket újra mintavételezéssel egymásra helyezik, hogy egy akár 4000 megapixeles (2021-től) összképet alkossanak. A „képben” történő kiértékelés során így például 3 másodperc alatt 100 furat mérhető meg. Továbbá a nagy területek nagy nagyítással történő mérése és a több képre történő átlagolás, amely javítja a jel-zaj arányt, szintén növeli a pontosságot. A módszer a mérési feladat követelményeihez igazítható.

A HD P raszteres pásztázással a képfelvétel kizárólag az érdekes területeken egy előre beállított útvonal segítségével a mérési idő és az adatmennyiség további csökkenését eredményezi a teljes munkadarab HD N raszteres pásztázással történő téglalap alakú raszteres pásztázásához képest. A HD Rotary raszteres pásztázás forgótengelyes készülékeken lehetővé teszi a forgás közbeni képfelvételt a forgásszimmetrikus munkadarabok oldalfelületének „legördített” összképén történő mérésekkel.

Térfogatszelvény szenzor

A 2D kontúrkép-feldolgozással és a kapcsolódó képfeldolgozási szűrőkkel a CT térfogat vagy pontfelhő bármely metszetében is végezhetők mérések. Ez többek között különösen megkönnyíti a több anyagból készült munkadarabok mérését.

Speciális mérési módszerek a computer-tomográfiához

A felbontás növelése és a mérési tartomány kiterjesztése raszterezéssel

A raszteres tomográfiában a mért objektum több szelvényét egymás után rögzítik, és a megfelelő képhalmokat tárolják. A szkennelés történhet a forgástengely mentén (X-szkennelés), a forgástengelyre merőlegesen (Y-szkennelés) és mindkét irányban (XY-szkennelés). A kiértékelés során a megfelelő pixel- vagy voxelinformációkat a teljes objektumra vonatkozóan összevonják. Ez összefűzés nélkül, csak a nagy pontosságú koordináta tengelyek felhasználásával történik. Egy kisebb munkadarab nagyobb nagyításban, több rácslépéssel történő rögzítésével a felbontás megnő; egy nagy munkadarab több szelvényben történő rögzítésével a mérési tartomány bővül.

Nagy felbontású excentrikus szelvények tomográfiája és méréstechnikai összekapcsolása multi-ROI-CT-vel

A szabadalmaztatott excentrikus tomográfia lehetővé teszi, hogy a munkadarabot a forgóasztalon bárhol elhelyezzék. Ez kiküszöböli a munkadarab költséges és időigényes igazítását, és növeli a könnyű használatot. A szelvénytomográfia vagy ROI-tomográfia (ROI: Region of Interest) segítségével a mérendő objektum részterületei nagy felbontással mérhetők meg anélkül, hogy a teljes mérendő objektumot teljesen nagy felbontású és így idő- és memóriaigényes módon, pl. raszteres tomográfiával kellene rögzíteni. A multiROI tomográfia az excentrikus és a metszeti tomográfia előnyeinek kombinációját kínálja. A mérendő objektum bármely pozíciójában több nagy felbontású szelvény is kiválasztható.

Több anyagból készült munkadarabok mérése két spektrumú tomográfiával

A fém-műanyag alkatrészek, például összeszerelt csatlakozók röntgentomográfiás mérése során a fémtüskék a sugárkeményedés és a szórt sugárzás miatt gyakran okoznak műhibákat, amelyek megnehezítik a műanyag házon végzett méréseket. A kétspektrumos tomográfiában a mérőszoftver két, különböző katódfeszültségen végzett CT-mérést egyesít egy térfogatban. A sugárzási spektrumokat a két anyaghoz igazítják. A térfogatban lévő műhibák megfelelő kiküszöbölése csökkenti a mérési bizonytalanságot a különböző anyagok közötti méretek meghatározásakor. Ehhez a WinWerth® MultiMaterialScan a szabadalmaztatott subvoxeling eljárás segítségével lehetővé teszi a CT térfogatadatokból anyagonként különálló STL pontfelhők automatikus kiszámítását, akár több különböző fém alkatrész esetén is.

A mérési idő csökkentése a készülék tengelyének folyamatos forgatásával az OnTheFly-CT segítségével

A hagyományos start-stop tomográfiában a forgás minden egyes átviteli kép felvételéhez megszakad, így az expozíció során nem keletkezik mozgás elmosódás. Az OnTheFly tomográfia lehetővé teszi, hogy a munkadarab pozicionálásához szükséges holtidőt a folyamatos forgatással megtakarítsa. Ezzel a módszerrel egyrészt a mérési idő azonos adatminőség mellett jelentősen csökkenthető, másrészt azonos mérési idő mellett javítható az adatminőség és ezáltal a mérési bizonytalanság.

Növekvő automatizáláa

A munkadarabok automatikus mérése
A programozás típusától függetlenül a mérési sorrendet a mérőberendezés automatikusan vagy félautomatikusan (kézi működtetésű eszközöknél) végrehajthatja. Ez azt jelenti, hogy a készüléket olyan felhasználók is használhatják, akik nem ismerik részletesen a vizsgálati folyamatot. A művelet az alkatrészek behelyezésére, helyzetüknek a munkadarabon végzett koordinátarendszer beméréssel történő meghatározására (előfutam) és a program indítására redukálódik. Az előfutam automatizálható, vagy akár el is hagyható a befogók használatával. Az ilyen rögzítők egyszerre több munkadarabot is képesek befogadni (paletták). Ez csökkenti a beállítási időt. A WinWerth® szoftver ezután automatikusan megismétli a mérési sorrendet a paletta különböző helyein.

Integrálva a gyártási folyamatba

A mérőeszközök kezelésében járatlan felhasználók számára a WinWerth® lehetőséget kínál arra, hogy egyszerűen kiválasszák az alkatrészszámot, és ezzel elindítsák az automatikus programsorozatot. Alternatívaként ez a gyártási lapon található vonalkód beolvasásával is elvégezhető. Egy automatikus hibakezelési funkció segít például abban az esetben, ha az alkatrészek nem megfelelően vannak behelyezve.

Alternatívaként a TomoScope® koordináta-mérőgépek házába további sugárvédelmi óvintézkedések nélkül integrálható egy munkadarab-cserélő rendszer. Több teljesen megrakott paletta esetén a mérések éjszaka és hétvégén is elvégezhetők.

Automatikus betöltés is integrálható adagolóberendezésekkel. Ehhez a mérési programok távolról, offline munkaállomásokon készíthetők el. A munkadarabok egy zsilipen keresztül kerülnek a robot biztonsági területére. Az olyan munkadarabok esetében, mint a szeleptömbök, házak és öntvények, a geometriai tulajdonságok meghatározása szinte félpercenként történik, egy mesterdarab mérési pontfelhőjével történik a névleges/tényleges összehasonlítás, és a munkadarabok ellenőrzése olyan hibák, mint például a sorják tekintetében. A mérési eredmények párhuzamosan dolgozó kiértékelő számítógépek segítségével, közös protokollban kombinálva, az összekapcsolt többérzékelős eszközök mérési eredményeivel is meghatározhatók.

Célzott hozzáférés a mérési eredményekhez a gyártás során a WinWerth® Scout segítségével

A WinWerth® Scout felhasználói felület gyors és egyszerű hozzáférést biztosít a vállalat összes mérési folyamatához. A még feldolgozás alatt álló mérési megbízások listázva vannak. Ott, a megbízás azonosítószáma mellett található az aktuális státusz, például „Megkezdett megbízás”, „Tomográfia”, „Tapintásos mérés” vagy „Kiértékelés”. A befejezett megbízások automatikusan egy másik listába kerülnek, és állapotuk szerint színkóddal vannak jelölve: zöld a „tűréshatáron belül”, sárga a „beavatkozási határértéket túllépte” és piros a „tűréshatáron kívül”.

Ha egyszerre több munkadarab mérése történik, egy vagy több munkadarabcsoport jön létre. Ha a befejezett mérések listájában egy mérési feladatra kattint, egy másik ablak nyílik meg az összes mért munkadarabcsoport vagy munkadarab listájával, amelyek állapota szintén színkóddal van jelölve.

A listanézetben a csoportra vagy munkadarabra kattintva megnyílik a WinWerth® 3D nézegető. Munkadarabcsoportok esetén megjelenik a munkadarabelemek áttekintő kijelzője. A munkadarabelemek gömbökként jelennek meg, amelyek színe a munkadarabok állapotát tükrözi. A jobb gombbal az érdeklődésre számot tartó munkadarabelemre kattintva megnyílik egy kiválasztási lista az adott munkadarab eredményre vonatkozó ábrázolásaival.

Névleges – valós összehasonlítás

A munkadarabnak a névleges állapottól való eltérései színkódoltan jelennek meg.
A munkadarab geometriájának a névleges értékektől való eltérésének szemléltetésére alkalmas a CAD-adatokkal való összehasonlítás az eltérések színkódolt megjelenítésével a WinWerth®-ben. Ez az eljárás feltétlenül szükséges a szabad alakú felületek ellenőrzéséhez. A méréshez az objektum érdekes területeit beszkenneli vagy pontfelhőként rögzíti. A WinWerth® ezután összehasonlítja a mért értékeket a CAD-modellel. Az eredményt minden esetben a CAD-modelltől való eltérések vektoros vagy színkódolt ábrázolásával dokumentálja. Ez az értékelés elvégezhető a mérési folyamat részeként a készüléken vagy offline üzemmódban egy külön kiértékelő állomáson. A mérési pontok színei szemléltetik a cél- és a tényleges érték közötti eltérést. Ahhoz, hogy az alkatrész-tűréseket a kijelzőn megjelenítsük, négy alaposztályra történő felosztás történik:

  • pozitív a tűréshatáron belül
  • negatív a tűréshatáron belül
  • pozitív tűréshatáron kívül
  • negatív tűréshatáron kívül

Az eltérés mértéke színnel kódolva jelenik meg. Alternatívaként a felhasználó a színkódolást saját kívánságai szerint konfigurálhatja.

A referenciarendszer kiválasztásakor minden lehetőség nyitva van

A feladattól függően a mérési eredmények számítása vagy megjelenítése vagy egy előre megmért referenciakoordináta-rendszerben történik (pl. járműkoordináták az autóiparban), vagy egy olyan koordináta-rendszerben, amelyet a CAD-modellhez képest kiválasztott felületrészek optimális illesztésével hoztak létre.

A WinWerth® BestFit és a ToleranceFit® két illesztési stratégiája jól szemléltethető egy 2D-s metszet példáján. Az első esetben a mért pontok helyzetét a névleges pontoktól való távolságok minimalizálásával optimalizáljuk. Mivel az illesztés során nem veszik figyelembe a különböző objektumterületek tűréseit, a tűrés túllépése észlelhető, bár a tűrés a koordinátarendszer eltolásával megtartható lenne. Ez a módszer ezért csak korlátozottan alkalmas minőségellenőrzésre.

A WinWerth® ToleranceFit® optimalizálási kritériuma az, hogy a mérési pont és a tűréshatár közötti távolság a lehető legnagyobb legyen, vagy ha a mérési pont a tűréshatáron kívül van, akkor a tűréstúllépés a lehető legkisebb legyen. A BestFit módszer szerint hibásként észlelt (piros területek jelenléte), de valójában nem hibás objektumok a ToleranceFit® módszer szerint funkcionálisnak minősíthetők. A kontúr ellenőrzése úgy történik, mint egy idomszerrel.

A mérési eredmények visszakerülnek a gyártásba

A mért vagy számított eltéréseknek a gyártási folyamatba történő visszatáplálása érdekében az előre beállított adatok a WinWerth® FormCorrect segítségével nagyrészt automatikusan módosíthatók. Ehhez az eredeti CAD-modell és egy mintadarab mért adatai közötti eltéréseket meghatározzák és tükrözik a modellen. Ebből a mérőszoftver egy korrigált CAD-modellt generál, amellyel a műanyag fröccsöntési folyamat és a 3D nyomtatás szisztematikus gyártási eltérései kompenzálhatók. A szokásos visszafejtéssel szemben az alkalmazás jelentősen leegyszerűsödik. A nagy pontosság miatt gyakran csak egy korrekciós körre van szükség, így a fejlesztési folyamat költségei jelentősen csökkenthetők. A nagy felbontású korrekciókhoz és akár belső felületek módosításához röntgensugaras komputertomográfiával ellátott koordináta-mérőgépek használata ajánlott. Hasonló eljárás lehetséges a 2D-BestFit szoftverrel is. A szerszámkorrekció mind az új forgácsolószerszámok (profil köszörülés, alakmarás) bejáratásakor, mind a huzalos szikraforgácsolás során a pozícionálási eltérések korrekciójára használható.

Automatikus sorja felismerés

A Werth különleges kompetenciája a mérési folyamat során a sorják vagy lerakódások automatikus felismerése és mérése. Az eredmény a sorja színkódolt eltéréskijelzése, valamint a maximális sorjahossz. Az eltérés kijelzés opcionálisan csak azokat a pontokat mutatja, ahol a sorjahossz meghaladja a tűréshatárokat. A helyi sorjahossz a teljes sorja hossza mentén numerikusan is megjeleníthető az elemzési jelölőkön keresztül. Például 0,5 mm-enként egy jelző kerül beállításra, amely a maximális helyi sorjahosszat tartalmazza.

Pontfelhők kiértékelése

Optikai érzékelőkből vagy számítógépes tomográfiából származó pontfelhők egyszerű kiértékelése

Ha nem állnak rendelkezésre CAD-adatok, a kezelő interaktív módon kiválaszthatja a mérési pontokat. A WinWerth® programban mind a közvetlen kiválasztás az egérrel, mind az automatikus szétbontás szabályos geometriai elemekre lehetséges. Ehhez egy kiindulási pontból kiindulva automatikusan további pontok kerülnek hozzáadásra körös-körül, amíg a kiválasztott elem (pl. henger) alaki eltérése észrevehetően meg nem nő. Ez jelzi, hogy az elem határait elértük, és a folyamat befejeződött.

Hatékonyabb a mérési sorrendek meghatározása 3D CAD-adatok segítségével. A CAD-elemek egyszerű kiválasztásával a szükséges mérési pontok (szabadalom) automatikusan kiválasztódnak. A CAD-elemek kiválasztásától kezdve a CAD-elemek kiválasztása során a mért objektum összes olyan mérési pontja kiválasztásra kerül, amely geometriailag hozzárendelhető ehhez az elemhez, figyelembe véve az előre meghatározott éltávolságokat. Ez a megfelelő elem alakjának teljes körű, maximális pontszámú felvételét eredményezi.

A gyakorlatban gyakori, hogy a rajzméreteket 2D nézetekben és metszetekben határozzuk meg. Ezt is figyelembe kell venni a tomográfiailag előállított mérési adatok kiértékelésekor. Ebből a célból a munkadarab koordinátarendszerében síkokat lehet definiálni, amelyekkel mind a CAD névleges adatokkal, mind a tényleges pontfelhőket metszeni lehet . A WinWerth® automatikusan kivonja a névleges adatokat és a tényleges kontúrokat reprezentáló kontúrokat. Ugyanazok a szoftverfunkciók, amelyek a képfeldolgozással vagy tapintással beolvasott kontúrok kiértékeléséhez rendelkezésre állnak, az így létrehozott vágási kontúrok 2D-s méreteinek kiértékelésére is használhatók.

Térfogati adatok kiértékelése

Az anyagszerkezet ellenőrzése és az összeszerelt részegységek elemzése

A WinWerth® a térfogatadatokon végzett anyagelemzéshez is kínál válogatott szoftvereszközöket. A térfogatadatok vizualizálása a WinWerth® mérőszoftver 3D moduljába van integrálva. A térfogat az anyag sűrűségét jelző szürke értékek formájában jelenik meg. Általában a térfogat a sűrűség növekedésével világosabbá válik. Három különböző nézet párhuzamosan használható, és egyedileg be- vagy kikapcsolható. Lehetőség van a teljes térfogat, azaz az összes voxel megjelenítésére a megfelelő szürkeértékkel. Az „ISO felület” nézetben csak a kiválasztott szürkeértékkel rendelkező voxelek jelennek meg. A metszetsík kiválasztása után 2D-s metszetek is megjeleníthetők. Minden változat három dimenzióban elforgathatóan jelenik meg, és így minden oldalról elemezhető. A CAD-modell, a voxeltérfogat és a mérési pontfelhő ugyanabban a koordinátarendszerben egymásra helyezve jelenik meg.

Az ábrázolás tetszőlegesen definiálható síkokon (clipping planes) keresztül levágható. A modell és a mérési adatok a síkokon túl rejtve maradnak. A teljes munkadarab rétegenként eltávolítható, és vizuálisan ellenőrizhető, hogy például nincsenek-e lyukak. A vágási síkok segítségével a több anyagból álló munkadarabok anyaga, belső geometriája és egyes alkatrészei is ellenőrizhetők. Mind a vágási síkok, mind a 2D-s metszetek megjelenítésére és ellenőrzésére szolgáló metszetsíkok három dimenzióban közvetlenül a 3D-s grafikában az egérrel mozgathatók és elforgathatók. A voxeltérfogaton végzett egérkattintások mostantól 3D felületi pontokat generálnak az igazításhoz, ami így a mérési pontfelhő előzetes kiszámítása nélkül is lehetséges.

A hisztogram funkció segítségével a kiválasztott szürkeérték-területeken változtatható az átlátszóság, és a szürkeértékek színskálára képezhetők le. Az átviteli görbe tetszőleges részintervallumokban történő változtatásával a szürkeérték- vagy színterületek széthúzhatók a kontraszt növelése érdekében. Az átviteli görbét mostantól egyszer lehet meghatározni egy mintaalkatrészre, majd elmenteni hasonló munkadarabok sorozatméréseihez. Ez biztosítja az egyes voxel-térfogatok optimális ábrázolását a gyors ellenőrzéshez.

Facebook
LinkedIn

Legutóbbi bejegyzéseink

Ismét Werth-siker az Ipar Napjai szakkiállításon

2024-ben az Ipar Napjai elismerő oklevelében részesült WRT szenzortartó fejünk, ami egyedi technológiájával lehetővé teszi az optikai mérést, minden pozícióban. Ismét kiemelten büszkék vagyunk, hogy ilyen kiemelkedő termékekkel és termékcsaládokkal dolgozhatunk együtt!

Értesüljön időben!

A legfrisebb hírek, kedvezmények, iparági újdonságok: iratkozzon fel hírlevelünkre és legyen naprakész, hogy rátaláljon az új üzleti lehetőségeket!

Forduljon hozzánk kérdésével!

Szakértői csapatunk örömmel válaszol bármilyen felmerülő kérdésre!

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

Forduljon hozzánk kérdésével!

Szakértői csapatunk örömmel válaszol bármilyen felmerülő kérdésre!

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!