Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

A Werth Magyarország Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) értékesítési és szolgáltatói tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag az Adatkezelő és a Felhasználó közötti kommunikáció céljából. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a személyes adatait.

Az adatkezelő címe: 2200 Monor, Petőfi utca 4.

Az adatkezelő elérhetősége:

Telefon: +36 29 611 021

Email: info@werth.hu

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: regisztrált felhasználók

A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott az üzleti kapcsolatfelvételhez szükséges adatok: Elérhetőség (email)

Az adatgyűjtés célja: az Adatkezelő és a Felhasználó közötti kommunikáció.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

– a Werth Magyarország Kft. munkatársai.

A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél a tájékoztatását személyes adatai kezeléséről:

– személyes adatainak helyesbítését,

– személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu/kapcsolat.html) fordulhat.

Werth Magyarország Kft.

LEVELEZÉSI CÍM: 2200 MONOR, ZÓLYOM U. 80/B.
IRODA ÉS BEMUTATÓTEREM: 2200 MONOR, PETŐFI U. 4.

(MEGKÖZELÍTÉS AUTÓVAL A KISS ERNŐ UTCA FELŐL JAVASOLT)

TEL: +36 29 611 020
FAX: +36 29 611 022

Központi email: info@werth.hu
Árajánlatkérés: sales@werth.hu
Hibabejelentés: support@werth.hu

IRATKOZZON FEL HÍRLEVELÜNKRE!